Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8

Ngày đăng: 21-06-2017 23:37:41

Ban chấp hành đoàn Bệnh viện gồm 15 đồng chí.
1. Bs Lê Thị Thanh Xuân, phòng KHTH - bí thư.
2. CN. Nguyễn Đắc Thảo, trung tâm Huyết học truyền máu - Phó bí thư.
3. Bs Trần Hoài Nam, khoa B7 - Phó bí thư.
4. ĐD Nguyễn Văn Ly, khoa A11 - UV Ban thường vụ.
5. Ks Nguyễn Bá Cường, phòng VTTB - UV Ban thường vụ.
6. Bs Nguyễn Nguyệt Anh, khoa A1 - ủy viên.
7. Bs Nguyễn Thị Thu Hằng, khoa A3 - ủy viên.
9. Bs Lò Đức Thành, khoa A11 - ủy viên.
10. Bs Nhữ Lê Kiên, khoa A12 - ủy viên.
11. ĐD Trần Văn Luy, khoa C1 - ủy viên.
12. Bs Nguyễn Thị Minh Hải, Trung tâm Ung bướu - ủy viên.
13. Bs Đàm Đức Long, khoa B10 - ủy viên.
14. CN Nguyễn Đức tiến, khoa C3 - ủy viên.
15. Ks Trần Văn Trấn, khoa C8 - ủy viên.
 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan