Chi đoàn 1

Ngày đăng: 21-06-2017 17:52:37

Chi đoàn 1 bao gồm các tổ đoàn:

- Khoa A1.

- Khoa A2.

- Khoa A3.

- Khoa A6.

Bí thư Nguyễn Thị Thu Hằng khoa A3: 097.602.4748

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan