Chi đoàn 2

Ngày đăng: 21-06-2017 17:41:51

Chi đoàn 2 bao gồm các tổ đoàn:

- Khoa A11.

- Khoa A5.

- Khoa PHCN.

Bí thư Nguyễn Văn Ly, khoa A11: 096.668.9198

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan