Chi đoàn 3

Ngày đăng: 21-06-2017 17:32:54

Chi đoàn 3 bao gồm các tổ đoàn:
- Khoa A8.
- Khoa A10.
- Khoa A4.
- Khoa A12.
Bí thư: Lê Đức Thiện, khoa A8: 0168.580.6667.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan