Chi đoàn 4

Ngày đăng: 21-06-2017 17:23:47

Chi đoàn 4 bao gồm các tổ đoàn:

- Khoa Cấp cứu A9.

- Khoa HSTC A7.

- Khoa khám bệnh.

Bí thư: Trần Văn Luy, khoa Khám bệnh: 097.525.5915

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan