Chi đoàn 5

Ngày đăng: 21-06-2017 17:19:22

Chi đoàn 5 bao gồm các tổ đoàn:
- Khoa B1.
- Khoa B2.
- Khoa B3.
- Khoa B4.
- Khoa B7.
- Khoa B9.
Bí thư: Bs. Trần Hoài Nam, khoa B7: 0168.812.9768

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0388129768