Chi đoàn 6

Ngày đăng: 21-06-2017 17:14:27

Chi đoàn 6 bao gồm các tổ đoàn:

- Trung tâm ung bướu.

- Khoa RHM.

- Khoa Mắt.

- Khoa TMH.

Bí thư: Nguyễn Thị Minh Hải, Trung tâm ung bướu: 0168.436.1686.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan