Chi đoàn 7

Ngày đăng: 21-06-2017 17:10:14

 

Chi đoàn 7 bao gồm các tổ đoàn:

- Chẩn đoán hình ảnh.

- Huyết học.

- Sinh hoá.

- Vi sinh.

- Giải phẫu bệnh.

Bí thư: Ths. Nguyễn Đức Tiến - K.Hóa sinh : 0997 97 8668.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan