Chi đoàn 8

Ngày đăng: 21-06-2017 16:41:05

Chi đoàn 8 bao gồm các tổ đoàn:

- Khoa KSNK.

- Khoa Dinh dưỡng.

Bí thư: Trần Văn Trấn, khoa KSNK: 097.891.3983.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan