Chi đoàn 9

Ngày đăng: 21-06-2017 16:31:45

Chi đoàn 9 bao gồm các tổ đoàn:

- Vật tư thiết bị.

- Khoa Dược.

- Phòng Hậu cần.

- Phòng chính trị.

- Phòng Điều dưỡng.

- Phòng đào tạo chỉ đạo tuyến.

Bí thư: Nguyễn Bá Cường, phòng Vật tư: 098.374.6660

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan