Chuyên mục: Đoàn cơ sở


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8
Đăng ngày 21-06-2017 18:22:57

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8 bao gồm 512 đoàn viên, 9 chi đoàn trực thuộc. Ban chấp hành đoàn gồm 15 đồng chí. Bí thư: Lê Thị Thanh Xuân, phòng


Tất cả có 2 kết quả.