Chuyên mục: Giới thiệu


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8
Đăng ngày 21-06-2017 18:22:57

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8 bao gồm 512 đoàn viên, 9 chi đoàn trực thuộc. Ban chấp hành đoàn gồm 15 đồng chí. Bí thư: Lê Thị Thanh Xuân, phòng


Chi đoàn 1
Chi đoàn 1
Đăng ngày 21-06-2017 17:52:37

Chi đoàn 1 bao gồm các tổ đoàn: - Khoa A1. - Khoa A2. - Khoa A3. - Khoa A6. Bí thư Nguyễn Thị Thu Hằng khoa


Chi đoàn 2
Chi đoàn 2
Đăng ngày 21-06-2017 17:41:51

Chi đoàn 2 bao gồm các tổ đoàn: - Khoa A11. - Khoa A5. - Khoa PHCN. Bí thư Nguyễn Văn Ly, khoa


Chi đoàn 3
Chi đoàn 3
Đăng ngày 21-06-2017 17:32:54

SKĐS - Ước tính tại Việt Nam có khoảng 500.000 đến một triệu người mắc bệnh động kinh. Tại Bệnh viện Việt Đức có khoảng 100-150 bệnh nhân khám mỗi tháng.   Giáo sư Pierre Jallon, Đại sứ quốc


Chi đoàn 4
Chi đoàn 4
Đăng ngày 21-06-2017 17:23:47

A.D, THEO TRÍ THỨC TRẺ 10:00 21/06/2017 Google cái tên “Hoàng Lê Giang, sau 0.46 giây cho ra 28,900 kết quả gắn liền với hai cụm từ khóa “chinh phục Bắc Cực” & “cậu bé


Chi đoàn 5
Chi đoàn 5
Đăng ngày 21-06-2017 17:19:22

Chi đoàn 5 bao gồm các tổ đoàn: - Khoa B1. - Khoa B2. - Khoa B3. - Khoa B4. - Khoa B7. - Khoa B9. Bí thư: Trần Hoài Nam, khoa


Chi đoàn 6
Chi đoàn 6
Đăng ngày 21-06-2017 17:14:27

Ban chấp hành Đoàn bệnh viện trao giấy khen và phần thưởng cho các đoàn viên đạt thành tích cao trong Hội thao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật năm 2017. Chúc các đồng chí khỏe


Tất cả có 11 kết quả.