Chuyên mục: Lớp học Tiếng Anh

[Tiếng Anh] Khái niệm chung về thuật ngữ y khoa
[Tiếng Anh] Khái niệm chung về thuật ngữ y khoa
Đăng ngày 24-07-2017 14:48:51

Xin chào các bạn, bước đầu tiên của việc học tiếng Anh chuyên ngành y là phải nắm được các thuật ngữ y khoa, trong đó điều cơ bản là bạn phải hiểu một thuật ngữ có cấu tạo


Tất cả có 1 kết quả.