Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8

Ngày đăng: 21-06-2017 18:22:57

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện 19-8 bao gồm 512 đoàn viên, 9 chi đoàn trực thuộc.

Ban chấp hành đoàn gồm 15 đồng chí.

Bí thư: Lê Thị Thanh Xuân, phòng KHTH.

Phó bí thư: Nguyễn Đắc Thảo, TT Huyết học.

Phó bí thư: Trần Hoài Nam, khoa B7.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan