Sơ kết hoạt động của tuổi trẻ bệnh viện 19-8 trong tháng 6 và 7 năm 2017

Ngày đăng: 27-07-2017 21:05:55

Ban chấp hành đoàn bệnh viện 19-8 xin gửi đến các đoàn viên thanh niên Bệnh viện thống kê về hoạt động thanh niên và phong trào đoàn của Bệnh viện trong 2 tháng 6 và 7 năm 2017.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan